حضور مدیرعامل شرکت گوهرسنج در نمایشگاه گوهر و جواهرات توسان ، آمریکا 2019
فوریه 6, 2020
11123658963
ژوئن 10, 2020

جناب آقای مهندس علمدار یزدی با حضور در محل شرکت با آخرین فعالیت های این شرکت آشنا شدند.