رنگ:
مطلوب ترین رنگ های زرد، رنگ سبز مایل به آبی تا سبز خالص است با اشباع رنگ روشن و تن رنگی که خیلی تیره نباشد.زمردهای بسار گران قیمت بسیار شفاف هستند. رنگ آنها به طوریکنواحت پخش شده و هیچ منطقه بندی رنگی با چشم قابل مشاهده نست. اگر رنگ آن بیش از حد زرد یا خیلی مایل به آبی باشد ،سنگ زمرد نیست بلکه انواع دیگری از سنگ بریل محسوب می شود.
کروم،وانادیوم و آهن عناصرص هستند که باعث ایجاد رنگ در سنگ زمرد می شوند.وجود یا عدم وجود هریک از این عناصر و مقادیر نسبی آنها رنگ دقیق یک بلور زمرد را تعیین می کند.
گاهی شکل ظاهری زمرد با محل معدن آن مرتبط است. گفته میشود زمردهای کلمبیا دارای رنگ سبز خالص شدیدتر و گرمتری هستند.همچنین زمرد های زامبیا دارای رنگ سبز روشن تر و مایل به آبی تر هستند .با وجود این تئوری ها ،حقیقت این است که ظاهر زمرد بین معادن با هم همپوشانی دارد.
پاکی :
زمرد ها معمولا حاوی ناخالصی هایی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است .به همین دلیل ،وجود ناخالصی درون زمرد قابل قبول است .زمرد های تمیز بسیار نادر و بسیار با ارزش هستند .
ناخالصی های زمرد اغلب شبیه خزه یا باغ دیده می شوند. آنها (JORDIN) نامیده می شوند که در زبان فرانسه به معنی باغ است.
در سنگ های رنگی ،شفافیت و پاکی به هم مرتبط هستند . این خصوصیات به ویژه در مورد زمرد ها صادق است . به طور کلی درتجارت گوهر ها ،وجود ناخالصی در زمرد های با کیفیت بالا قابل قبول است اما وقتی این ناخالصی بر شفافیت و پاکی سنگ تاثیر منفی بگذارد ارزش آن به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

تراش:
گوهر تراش باید مقدار رنگ ،دوام و ناخالصی های سنگ راف را هنگام برش زدن آن در نظر بگیرد.اشتباهات باعث کاهش وزن سنگ شده و بالطبع باعث کاهش ارزش گوهر خواهد شد.
چهار ویژگی در بلورهای زمرد ،برش و تراش آنها را دشوار می کند.
۱-همه زمرد ها تقریبا دارای شکستگی های قابل توجهی هستند (گاهی شکاف خوانده می شوند). یک گوهرتراش باید شکل تراش را طوری طراحی کند تا اثر آن شکستگی ها روی گوهر تراش خورده به حداقل برسد.
2-عامل دوم تا حدودی به علت شکستگی های ذاتی سنگ است :زمرد ها کمی شکننده تر از گوهرهای دیگر هستند. این ویژگی باعث می شود آنها در هنگام برش، پولیش و یا حتی هنگام پوشیدن روزانه جواهر ،در معرض آسیب قرار گیرند.
انتخاب تراش و برش صحیح برای زمرد می تواند مقدار آسیب را به حداقل برساند .
3-از آنجا که رنگ در تعیین ارزش زمرد بسیار مهم است ،تراش باید اثر رنگ ،تن و اشباع رنگرا به حداکثر برساند.گوهرتراش با تنظیم نسبتهای درست برش و تعداد صفحات تراش خورده میتواند کیفیت رنگ زمرد را کاهش یا افزایش دهد. یک برش عمیق همراه با TABLE کوچک و صفحات کم،سنگ را تیره تر و یا یک برش کم عمق همراه باTABLEبزرگ و صفحات بیشتر سنگ را روشن تر نشان می دهد.

وزن:
زمردها در اندازه های متفاوت وجود دارند .بعضی از زمرد های موجود در موزه ها صدها قیراط و برخی زمرد ها هم کمتر از یک قیراط و وزن دارند.
در معدن SANDWANAد زیمباوه سنگهای زمرد کوچک به اندازه ۱ میلی متر مربع دیده می شوند اما بشدت سبز رنگ هستند و بسیار خوشرنگ می باشند .سنگهای استخراج شده از این معدن به طور متوسط وزن بین 0.05 تا 0.25 قیراط دارند و بندرت وزن آن بیش از 1.50 قیراط است .
قیمت زمرد با افزایش اندازه وزن میتواند به طرز چشمگیری افزایش یابد.

برگرفته از سایت Gemological Institute Of America