میکروسکوپ

میکروسکوپ SYSTEM EICKHORST ساخت آلمان با بزرگنمایی 10X-80X همراه با نور Pin-pointer، نور Overhead و دیفیوزر و قابل اتصال به دوربین دیجیتال

میکروسکوپ GIA ساخت آمریکا با بزرگنمایی 30x

میکروسکوپ Gem-A ساخت انگلستان با بزرگنمایی 7X-45X همراه با نور Pin-pointer و نور Overhead