طیف سنج

دستگاه GemmoRaman؛ MAGI ساخت فنلاند با دامنه طیف سنجی nm 400-700 دارای طیف سنج رامان و طیف سنج فوتولومینسانس و نرم افزار اختصاصی همراه با مرجع کامل سنگهای قیمتی که قابلیت به روزرسانی دارد، قابلیت شناسایی در 20 ثانیه تا 4 دقیقه 10X

دستگاه GemmoFtir؛ MAGI ساخت فنلاند، طیف سنج مادون قرمز جهت طیف سنجی گوهرهای مهم مانند الماس، زمرد، انواع یاقوت، الکساندرایت، یشم، آمتیست، کهربا و فیروزه دارای نرم افزار اختصاصی همراه با مرجع کامل سنگهای قیمتی که قابلیت به روزرسانی دارد