ایمرژن

دستگاه Immersion؛ SYSTEM EICKHORST ساخت آلمان با قابلیت بزرگنمایی 10-80 X و قابل اتصال به میکروسکوپ (طراحی شده برای میکروسکوپ ZEISS) و دوربین دیجیتال 10X